Upload Image...

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu Mudur?

Kural olarak; hiç kimse kendi hakkını kullanmaya zorlanamaz. Ancak kişi, hakkını kullanmaması durumunda ortaya çıkan sonuçlardan sorumludur.

Boşanma davalarında ceza yargılamasındaki gibi zorla getirme ya da yakalama kararı çıkarılması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Davaya Katılma Zorunluluğu

Çekişmeli boşanma davalarında: kişinin avukatı varsa duruşmaya katılmak zorunda değildir. Avukat, kişiyi temsilen duruşmalara katılır. Bu durumda avukat, gerekli savunmaları temsilen yaparak kişinin hak kaybına uğramasına engel olur. Ancak kişinin avukatı yoksa bu durumda bizzat duruşmalara katılması gerekmektedir. Aksi takdirde her ne kadar duruşmaya katılması noktasında bir zorlama yapılmasa da ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu olacaktır.

Davacı tarafın avukatı yoksa ve kendisi de duruşmaya katılmazsa dava dosyası işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosya üç ay içerisinde yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Davalı tarafın avukatı yoksa ve kendisi de duruşmaya katılmazsa duruşmada gerçekleşen ve yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemez.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Davaya Katılma Zorunluluğu

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın duruşmada hazır bulunması gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün, tarafların özgür iradesi ile gerçekleştiğinin tespiti gerekmektedir. Bu sebeple sadece avukatın gelmesi yeterli olmayıp tarafların bizzat duruşmada hazır olması gerekmektedir. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmazsa anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir