Upload Image...

Davalı Eşin Başkaları ile Konuşmaları Elde Edilip Dosyaya Delil Olarak Sunulabilir mi?

Özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince, karşı tarafın telefonunu ele geçirerek, izinsiz biçimde telefonundaki yazışmalarının ekran görüntüsü ya da video kaydı, fotoğraf ve benzeri şekilde elde edilmesi halinde boşanma davasından delil olarak kullanılması mümkün olmadığı gibi, Türk Ceza Kanunu madde 134 anlamında suç da teşkil edebilecektir.

Facebook, İnstagram, Twitter Gibi Mecralarda Paylaşılan Postlar ( Gönderiler) Delil Olarak Sunulabilir mi?

Boşanmak isteyen eş, dava dosyasına bu gönderilerin ekran görüntüsünü sunabilir, bunlar artık aleniyet kazanmış içeriklerdir. Fakat davalı eş, bu içeriklerin kendisi tarafından gönderilmediğini, bu hesapların kendisine ait olmadığını iddia ederse bu gönderilerin İçeriklerinde yer alan ifadeler veya fotoğrafların başkaca tanık, fotoğraf ya da yazılı delillerle desteklenmesi ve bu gönderilerin onun tarafından paylaşıldığının ispat edilmesi gerekir.

Facebook, İnstagram, Twitter Gibi Mecralarda Başkaları Tarafından Paylaşılan Postlar (Gönderiler) Delil Olarak Sunulabilir mi?

Alenileşmiş bir paylaşımın dosyaya delil olarak sunulması mümkündür. Zira burada artık özel hayatın gizliliğinden söz edilemeyecektir. Bu durumda delil değeri kazanıp kazanamayacağı hususu da yine inkar edilip edilmeyeceği ya da başka delillere desteklenip desteklenemeyeceğine bağlıdır.

Whatsapp, Facebook, Instagram, Telefon Mesajlarının Delil Değeri Nedir ?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17151 E., 2018/5463 K.:

“Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir.”

Davacı ile davalı arasında yapılan elektronik yazışmaların ekran görüntüleri alınarak dava dosyasına sunulabilir. Bu görüntülerin delil değeri tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından “takdiri delil” ve “delil başlangıcı” olarak değerlendirilmektedir..

Davalı taraf yazışmaların içeriğini inkar etmediği takdirde ekran görüntüleri delil değeri kazanır.

Şayet karşı taraf yazışmaların kendisi tarafından yapılmadığını ya da içeriğinin değiştirildiğini iddia ederse, tanık delili gibi yahut fotoğraf ve benzeri başkaca belgelerle desteklenmesi de yetmeyebilir. Bu durumda yazışmaların karşı tarafça yapıldığı teknik bilirkişi incelemesi ile (IP adresi veya cihazların incelenmesi gibi) ortaya konmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir