Upload Image...

Boşanma Davalarında Whatsapp Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davasında whatsapp kayıtları, taraflarca dava dosyasına sunulmadığı takdirde ilgili şirketten veya operatörlerden istenememektedir. Nitekim bu yazışmalarda uçtan uca şifreleme yapılarak konuşma gerçekleşmekte olup; ilgili konuşmalar sadece Amerika’da bulunan şirkette yer almaktadır. Bu şirketin Türkiye’de de hiçbir temsilciliği bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan bir mahkemenin Amerika’da bulunan şirkete yazacağı müzekkereden de hiçbir sonuç elde edilememektedir. Bu sebeple mahkemeler, boşanma davasında whatsapp kayıtlarının istenilmesine ilişkin herhangi bir kuruma yazı göndermemektedir Mahkeme, sadece taraflar bu delilleri bildirirse bu deliller üzerinden inceleme yapmaktadır

Boşanma Davalarında Whatsapp Kayıtları Kullanılabilir Mi?

Boşanma davasında whatsapp konuşma kayıtları, delil olarak kullanılabilir. Ancak bu delillerin ilgili tarafça mahkeme dosyasına sunulması gerekir.

Taraflar arasındaki whatsapp konuşmalarının boşanma davasında delil olarak gösterilebilmesi mümkün olmakla birlikte bu delilin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekir. Söz gelimi eşlerden birinin, diğerinin özel hayatının gizliliğini ihlal etmesiyle ortaya çıkan deliller boşanma davalarında kullanılamaz. Bu şekilde elde edilen deliller, boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağı gibi ceza davası açılmasına da sebebiyet verebilir.

Eşler arasında yapılan whatsapp yazışmaları, boşanma davasına delil olarak sunulabilir. Nitekim eşler arasında yapılan konuşma içerikleri her iki tarafın da ulaşabileceği delillerdendir. Bu kapsamda eşler arasındaki konuşmaların ekran görüntüsünün boşanma davasında whatsapp ekran görüntüsü olarak sunulması mümkündür. Mahkemeye sunulan ekran görüntüleri, özel hayatın veya haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeyecektir.

Önemli : Yargıtay içtihatlarına göre sunulacak whatsapp konuşmasının tarih bilgisinin ve hangi telefon numarası üzerinden yapıldığının tereddüt bırakmayacak şekilde olması gerekir. Tarih bilgisi olmayan ya da numara bilgisine yer vermeyen whatsapp konuşma kayıtları delil olarak kullanılamaz.

Önemli : Boşanma davasında whatsapp konuşma kayıtları takdiri delil niteliğindedir. Bu sebeple sunulan whatsapp konuşma kayıtlarının tanık anlatımları, otel konaklama kayıtları, arama kayıtları, savcılık soruşturma dosyaları ve benzeri deliller ile desteklenmesi gerekir. Yargıtay da sadece whatsapp konuşma kayıtlarının bir vakıanın ispatına yaramadığı yönünde içtihatlarda bulunmuştur.

Önemli: Boşanma davalarında aldatmaya delil teşkil etmesi bakımından otel kayıtları son derece önemlidir. Otel kayıtları kişisel veri niteliğinde bulunsa da mahkemeden talep edildiği takdirde mahkeme tarafından elde edilebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir